Μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια*
ΜΑΘΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Μαθήματα Ψυχοβιονομίας

Τα μαθήματα είναι αυτοτελή και καλύπτουν τα παρακάτω θέματα

 • Εισαγωγή στην Ψυχοβιονομία
 • Ψυχοβιονομία και υποσυνείδητο
 • Ψυχοβιονομία και προσωπικές σχέσεις
 • Ψυχοβιονομία και πειστικότητα (συμπ. υποσυνείδητη επικοινωνια)
 • Ψυχοβιονομία και μη λεκτική επικοινωνία
 • Ψυχοβιονομία και επιτυχία
 • Ψυχοβιονομία και αυτογνωσία

Σεμινάριο της Χαρακτηριολογικής Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Trait EI)

Το σεμινάριο καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

 • Προσωπικότητα και νοημοσύνη
 • Ριζική Νοημοσύνη (Radix Intelligence)
 • Εισαγωγή στη Χαρακτηριολογική Συναισθηματική Νοημοσύνη (Trait EI)
 • Εισαγωγή στo TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire)
 • Εργασία και TEIQue
 • Εισαγωγή στην ψυχομετρία του TEIQue
 • Εφαρμογές και χρήσεις του TEIQue
 • Ερμηνεία των αξιολογήσεων του TEIQue
 • Προσωπική ανάπτυξη μέσω της Χαρακτηριολογικής Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Q & A
Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας email στο admin@teique.com

*Όλα τα μαθήματα και εργαστήρια βασίζονται πάνω σε πρωτότυπο υλικό που έχει αναπτύξει ο Δρ. Κ. Β. Πετρίδης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις σχετικές επιστημονικές έρευνες, επισκεφτείτε το www.psychometriclab.com

ꝉ Μια εκτεταμένη εκδοχή του σεμιναρίου είναι διαθέσιμη για όσους επιθυμούν να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του TEIQue. Μετά από επιτυχημένη ολοκλήρωση, εκδίδεται πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου επαληθεύεται μέσω της βάσης δεδομένων που είναι προσβάσιμη στον ιστότοπό μας.